PIcture of Ressun Lukio building facade in central Helsinki at night.

Ressun Lukio

Sijainti
Kalevankatu 8–10, Helsinki
Tilaaja
Helsingin Kaupunki Tilapalvelut
Tehtävä
Hankesuunnittelu, pääsuunnittelu, arkkitehtisuunnittelu, sisustussuunnittelu
Laajus
7250 brm2
Aika
2014–2019

Tulevaisuutta varten vanhaa kunnioittaen


Lönnrotin puistikkoa rajaava uusrenessanssityylinen Ressun lukion rakennus on toiminut kouluna jo yli 120 vuotta. Sen alkuvaiheet liittyvät maamme itsenäistymiseen ja suomen kielen merkityksen nousuun sivistyneistön kielenä. Suojeltu rakennus on siksi sekä̈ arkkitehtonisesti että kulttuurihistoriallisesti erittäin merkittävä. Aikaisemmat suuret korjaukset oli tehty 1960- ja 1980-luvuilla silloisten korjausnäkemysten mukaisesti.Ressun lukio Helsinki, inner courtyard facade at night. A project by arkhormia architecture firm.

Tavoitteenamme tässä perusparannuksessa oli saada palautettua rakennuksen alkuperäistä, aikaisemmissa muutosvaiheissa kadonnutta, ilmettä sekä tilojen henkeä mahdollisimman paljon. Aloitimme perusparannuksen suunnittelun laajalla historiaselvityksellä ja pidimme rakennuksen suojelunäkökohdat esillä prosessin kaikissa vaiheissa. Helsingin kaupunginmuseo oli tässä työssä tärkeä yhteistyökumppani. Sisätilojen suunnittelussa kuuntelimme tilan käyttäjiä ja sovelsimme uutta opetussuunnitelmaa. Pyrimme luomaan monikäyttöisiä, oppimiseen innostavia tiloja – jotka samalla nostavat rakennuksen arkkitehtuuria takaisin sille kuuluvaan arvoonsa.

 

 

The gymnasium of Ressun Lukio in Helsinki.

Sovitimme talotekniikan asennuksia toissijaisiin tiloihin niin, että saimme käytävien alkuperäisiä puupaneelikattoja esiin. Myös juhla- ja liikuntasaleissa purettiin alakatot ja esiin saadut puupalkit ja paneelikatot kunnostettiin. Avasimme vuosien varrella umpeen rakennettuja käytävänäkymiä ja avarsimme tiloja lasiovilla ja -seinillä. Käytetyt värisävyt perustuvat kohteessa esiin otettuihin alkuperäisiin väreihin. Suunnittelimme tilat mahdollisimman muuntojoustaviksi, esimerkiksi ruokasali on ruokailuaikojen ulkopuolella opetus- ja neuvottelutilaa, ja käytävien irtokalusteet sopivat itsenäiseen opiskeluun sekä pienopetukseen.Ressun Lukio Helsinki, Dining hall, picture of interior design.
Ressun Lukio, Helsinki. Interior of the school halls.
Ressun Lukio Helsinki. Picture of the entrance to the school classrooms.
Ressun Lukio Helsinki. Picture of the interior inside the school's classrooms.

Valokuvat: Mikael Lindén