Päiväkoti Virkkula

Oikokatu 7, 00170 Helsinki

Projektin Kuvaus

Päiväkodin perusparannus,
valmistui 2016.Hankesuunnittelu, rakennushistoriaselvitys, pääsuunnittelu, arkkitehtisuunnittelu, sisustussuunnittelu. Historiallinen arvokohde, asemakaavalla suojeltu.

Rakennuksen on suunnitellut Valter Jung ja Emil Fabritius vuonna 1907 yhdessä samalla tontilla olevan koulun kanssa.

Laajuus

540 brm2

Tilaaja

Helsingin kaupungin Kiinteistövirasto

Osoite

Kadetintie 12, 00330, Helsinki

Puhelin

09485521

Sähköposti

toimisto@arkhormia.fi
etunimi.sukunimi@arkhormia.fi

Arkkitehtitoimisto Hormia OY